D I R
O FIRMIE asterisk ericsson partnerzy osiagniecia kontakt mapa serwisu
HISTORIA lista referencyjna

english version
strona glowna

Ważniejsze daty z historii firmy DIR
 
2009 - Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Komunikacji
           Elektronicznej INTERTELECOM za platformę komunikacyjną
           Asterisk Enterprise Edition Mark II

2008 - Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Komunikacji
           Elektronicznej INTERTELECOM za platformę komunikacyjną
           Asterisk Enterprise Edition.

2006 - Podpisanie umowy z TPSA na dostawę i wdrożenie upgrade
           systemu MD110 do MX-ONE oraz wdrożenie Asterisk Enterprise
           Edition (8 serwerów) w Kancelarii Sejmu i Senatu RP

2006 - Spolszczenie aparatów Polycom z serii IP SoundPoint

2006 - Nawiązanie współpracy z firmą Polycom

2006 - Podpisanie Umowy Partnerskiej z firmą BeroNet

2006 - Nawiązanie współpracy z firmą Digium w zakresie
           współtworzenia Platformy IP Asterisk

2005 - Stworzenie koncepcji Asterisk Enterprise Edition

2004 - Podpisanie Umowy Ramowej z firmą GTS

2004 - Stworzenie Platformy bilingowej IP "Fenix Tariffication"

2003 - Podpisanie Umowy Ramowej z Netią w wyniku wygranego
           przetargu na dostawę 1000 central firmy Ericsson

2003 - Stworzenie aplikacji do rozsyłania obrazów z kamer
           przemysłowych za pośrednictwem MMS dla firmy Ericsson

2003 - Stworzenie Platformy do rozsyłania MMS dla firmy Ericsson

2002 - Podpisanie Umowy Partnerskiej z firmą Ericsson na tworzenie
           aplikacji dla urządzeń mobilnych

2000 - Przeprowadzka do nowej siedziby

1999 - Zapewnienie łączności Centrum Prasowemu w Toruniu
           podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II

1997 - Zapewnienie łączności Centrum Prasowemu w Krośnie
           podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II

1996 - Rok od którego firma DIR odnotowuje największą sprzedaż
           w Polsce systemów BusinessPhone

1994 - Podpisanie Umowy Dystrybutorskiej z firmą Ericsson

1984 - Rozpoczęcie działalności - początkowo dystrybucja central
           telefonicznych EACT a następnie reprezentacja firmy Ericsson
           w zakresie rozwiązań dla przedsiębiorstw

asterisk ericsson polycom digium openmoko

Copyright 2000-2011 by DIR. Wszelkie prawa zastrzeżone.